De Stichting

Geachte heer / mevrouw,

De Stichting Schutsluis Alblasserdam heeft  het initiatief opgepakt  om geld in te zamelen voor een centrum masterplan, waarvan de eventuele herbouw van de sluis onderdeel uit maakt.

Aanleiding
In 2009 is in het verlengde van de HavenZuid ontwikkeling besloten om de Hogeschool Rotterdam – studie richting bouwkunde, civiele techniek en watermanagement  een onderzoek te laten doen naar herbouw van de schutsluis. Dit heeft geresulteerd in een twee tal rapporten. In 2010-2011 is gekeken naar de beste locatie om te schutsluis te herbouwen en in 2011-2012 is gekeken naar de realisatie van de schursluis op de oude locatie. Na gesprekken met Wageningen UR (University & Research Centre)  is gebleken dat voor een project van een dergelijke omvang een masterplan, waarin alle ambities op het gebied van recreëren, wonen en werken een plaats krijgen, gemaakt moet worden.

Wat doet de stichting nu
De stichting houdt in de eerste plaats overleg met de Provincie Zuid-Holland als deelnemer aan de ontwikkeling van de Erfgoedlijn Waterdriehoek. De Provincie investeert de komende jaren  € 3,5 miljoen per jaar in de 7 Erfgoedlijnen.  Verder houden wij overleg met Gemeente Alblasserdam, Gemeente Molenwaard, Waterschap Rivierenland, Drechtsteden, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Hengelvereningingen / Sportvisserij Nederland, Natuur- en Vogelwacht , Overlegorgaan Watersport Alblasserwaard, HVWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Europees Parlement, Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden en Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Wat vragen wij van u
De subsidie van de Provincie-Zuidholland is gebaseerd op co-financiering d.w.z. dat de ontvangende partij in dit geval de stichting 50% van de kosten zelf  voor zijn rekening moet nemen. Dit geldt ook voor subsidies van het Europees Parlement

Graag horen we of we op uw (financiële) steun mogen rekenen. U kunt uw donatie natuurlijk ook meteen aan ons overmaken op Rabobank rekening 3930.35.980 ten name van A. den Boer.  We vragen u in de omschrijving te vermelden “- Stichting Schutsluis Alblasserdam – Masterplan Centrum”. Alvast hartelijk dank!

Heeft u nog vragen? Belt u ons gerust. U kunt dan contact opnemen met:
Onze penningmeester Arie den Boer 078 6990082 / 06 53153973  arie.den.boer@planet.nl of via het emailadres; info@schutsluis-alblasserdam.nl

Met vriendelijke groet,

Marko Stout
Voorzitter Stichting Schutsluis Alblasserdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *